Soldador muntador, carretoner, feines de reg i agràries

Ribera d'Ebre

Soldador Muntador amb experiència. També conductor de Maquinària pesada com retroexcavadores, pales carregadores i altres màquines. Tinc em carnet de carretoner frontal i retràctil.

D'altra banda disposo de  coneixements d'agricultura integrada amb el carnet de fitosanitaris i coneixements de poda de tot tipus d'arbres.

Amplis coneixements de regs amb estació de bombatje amb automatització tipus Agronic 4000 i una elevació de 130 metres cúvics a 200 metres cúvics i una pressió de 25Kg a 28Kg de dinàmica.

També disposo de coneixements de infomàtica amb el paquet ofis, Word, Exel, Access, Powerpoint a Nivel mig.

Contacte:

Jordi Romo

jr59.jr@gmail.com


Data de Publicació: 19-3-2018
  
RSS Feeds